Follow Greenpeace România to join the conversation.

When you follow Greenpeace România, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Greenpeace România

Bucharest, Romania

Pădurile virgine din România au lansat primul lor album! Ascultă-l, află de ce pădurea trebuie să rămână poate să fie Cel mai frumos loc de pe pământ și protejeaz-o. Mai multe pe www.
uncut.ro